Mikä on FinNexus?

FinNexus ilmoitustaulu / FinNexus announcements
Post Reply
User avatar
Boogey Trollius
Sky Marshall
Posts: 1808
Joined: 13 May 2005 21:06

Mikä on FinNexus?

Post by Boogey Trollius » 26 May 2008 16:51

MIKÄ ON FINNEXUS

FinNexus on tietokonepeliyhteisö, eli eräänlainen iso online-kaveriporukka, jonka toimintaa rahoittamaan on perustettu rekisteröity yhdistys nimeltään FinNexus ry. Yhteisön muodostavat yhteisön foorumit ja siihen kuuluvat pelikillat. FinNexuksen teknisen toiminnan kulmakivenä on pyörittää yhteisön forumeita, Mumble palvelinta, järjestää tapaamisia ja erilaisin teknisin tavoin tukea pelikiltojen toimintaa. Yhteisön jäsenyys on ilmainen, edellytyksenä on vain 18 vuoden ikä. Myös pelikilloille annettu tuki on vastikkeetonta.

FINNEXUS YHTEISÖ

FinNexus yhteisön muodostavat kaikki foorumeille rekisteröityneet käyttäjät ja yhteisöön kuuluvat killat jäsenineen. Ajatuksena on, että yhteisön jäsenet voivat pelata pelejä yhdessä ja löytää helposti tuttua peliseuraa eri peleistä. Yhteisö voi perustaa uusia pelikiltoja sekä ottaa lisää jo olemassa olevia pelikiltoja jotka täyttävät yhteisön edellytykset. Yhteisö on siis me, forum-käyttäjät, ja sen toiminnassa mukava olevat killat.

FINNEXUS R.Y.

FinNexus ry on rekisteröity yhdistys, joka rahoittaa FinNexus yhteisön toimintaa ja järjestää tapaamisia ja aktiviteettia myös online-maailman ulkopuolella. Yhdistyksen toimintaa voi halutessaan tukea joko liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksen säännöt tästä linkistä. (ei online atm, tulossa)


PELIKILTOJEN TOIMINTA JA FINNEXUS

FinNexus ry tai yhteisön ”johtoryhmä” eivät millään tavoin näissä rooleissaan puutu pelien sisäisiin asioihin. Killat ovat täysin itsenäisiä ja päättävät itse toiminnastaan niin kuin haluavat. FinNexus kuitenkin toivoo killoilta, että yhteisön jäsenillä olisi ”ystävän” kohtelu hakiessa killan jäsenyyttä.

LISÄTIETOA PELIKILLOILLE JOTKA HALUAVAT OSAKSI FINNEXUSTA

FinNexus voi ottaa mukaan uusia kiltoja jotka sopivat yhteisön konseptiin. Tämä tarkoittaa pääasiassa peli-kiltoja, jotka toimivat menestyksekkäästi omassa online-pelissään ja yhteisössä ei entuudestaan ole kiltaa ko. pelissä. Varsinaisen hyväksymisen tai hylkäämisen tekee yhteisön aktiivien ja ylläpitäjien ryhmä.

Yhteisön jäsenyys tarkoittaa pelikillan omien foorumeiden liittämistä FinNexus yhteisön foorumeiden osaksi. Killan sisäiset foorumit on suljettu muilta kuin kiltaan kuuluvilta henkilöitä ja yhteisön tekniseltä ylläpidolta. Lisäksi pelikilta saa tarvitsemansa määrän tilaa palvelimeltamme www-sivuja varten, nopean yhteyden päässä olevan Teamspeak palvelimen sekä kaiken teknisesti mahdollisen ja järkevästi toteuttavissa olevan teknisen palvelun mitä killan pyörittämiseen tarvitaan.

Kiltojen jäsenyys on ilmaista ja muutoinkin vastikkeetonta.


Last bumped by Boogey Trollius on 26 May 2008 16:51.
Inactive. Contact with Instant Messanger.

Post Reply